Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou závazným ustanovením a shrnují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím zákazníkem (dále jen „Kupující“) a provozovatelem internetového obchodu DobraVina.cz (dále jen „Prodávající“). Provozovatelem internetového obchodu je společnost DOBRÁ VÍNA s.r.o., IČ 27124908, DIČ CZ27124908, se sídlem Ke Koh-i-nooru 472/21, 15500 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 98143. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené Prodávajícím.

II. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávky jsou doručovány pouze po České republice a platby probíhají výhradně v českých korunách. Pro objednávku jsou vyžadovány pouze informace nezbytně nutné ke spolehlivému doručení zboží (tedy jméno resp. jméno firmy, adresa, telefon a e-mail).

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, emailem, SMS zprávou nebo telefonicky na kontaktním čísle prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek v jeho vyhrazeném čase a to v době Po-Pá 8:00 - 18:00. Pokud objednávka Kupujícího dorazí Prodávajícímu mimo vyhrazený čas, bude zařazena k vyřízení v následujícím vyhrazeném čase. Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání objednávek jím zvoleným dopravcem, pokud není domluven s Kupujícím na jiné přepravě, osobním odběru, popřípadě jinak. Přeprava zboží probíhá každý pracovní den mimo sobotu a neděli.

Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme. Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že Prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že Kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti Kupujícího). Na tuto žádost Prodávajícího je Kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky Kupujícím na žádost Prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího.

III. CENA

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění Kupujícím. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány s DPH a bez DPH. Prodávající je plátcem DPH a Kupující, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží nakoupeného dle podmínek stanovených v platném znění zákona o DPH.

K ceně Prodávající připočítává poplatek za dopravu a balné dle výběru Kupujícího v platných sazbách zveřejněných v dokumentu Způsoby a ceny doručení.

V případě, kdy Kupující provede úhradu předem a Prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, Prodávající neprodleně vrátí plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

IV. ZPŮSOBY PLATBY

Kupující zvolí způsob úhrady objednávky před jejím dokončením výběrem z možností nabízených Prodávajícím a zveřejněných v dokumentu Způsoby platby. K ceně Prodávající připočítává poplatek za zvolený způsob úhrady v platných sazbách zveřejněných v dokumentu Způsoby platby.

V případě platby bankovním převodem zaplatí Kupující částku uvedenou na zálohovém listu, který je posílán po ukončení a potvrzení objednávky na e-mail Kupujícího. Do kolonky variabilní symbol je nutné vyplnit číslo zálohového listu, specifický ani konstantní symbol není nutné vyplňovat. Po připsání příslušné částky na účet Prodávajícího (denní kontrola stavu účtu) je Kupující o této skutečnosti neprodleně informován a zboží je expedováno. Daňový doklad je dodán spolu se zbožím.

Informační oznámení o elektronické evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb 112/2016 Sb. je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.V případě platby platební kartou online a u internetových objednávek s osobním odběrem bude zákazníkovi zaslána či předána účtenka obsahující fiskální identifikační kód dle zákona o evidenci elektronických tržeb 112/2016 Sb.V případě ostatních nabízených způsobů platby u internetových objednávek Prodávající nebude vystavovat zákazníkovi účtenku obsahující fiskální identifikační kód v souladu se zákonem o evidenci elektronických tržeb 112/2016 Sb.

V. ZPŮSOBY DORUČENÍ

Kupující zvolí způsob doručení objednávky před jejím dokončením výběrem z možností nabízených Prodávajícím a zveřejněných v dokumentu Způsoby a ceny doručení. K ceně Prodávající připočítává poplatek za zvolený způsob doručení v platných sazbách zveřejněných v dokumentu Způsoby a ceny doručení.

VI. DODACÍ LHŮTA, ČAS A MÍSTO DORUČENÍ

Obvyklá dodací lhůta jsou 2 dny prostřednictvím přepravní společnosti a 4 dny prostřednictvím České pošty od objednávky resp. připsání platby na účet společnosti.

Běžné dodací časy zásilkových společností (rozvoz mimo Prahu) jsou 9.00 - 18.00 každý pracovní den. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby zásilkových společností.

Rozvoz po Praze realizovaný vlastními řidiči je možný i mimo tyto uvedené hodiny. Před dodávkou zboží bude Prodávající kontaktovat Kupujícího a termín dodání bude oběma stranami odsouhlasen.

V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do 2 dnů, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky, eventuálně nahrazení zboží obdobným zbožím, které je aktuálně k dispozici.

Zásilka může být poslána na libovolnou adresu v celé ČR. V případě doručení do zaměstnání je nezbytné uvést název společnosti.

VII. MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle +420 733 552 823 nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího info@dobravina.cz.

V souladu se zákonem č. 367/2000 má Kupující jako spotřebitel (nikoliv na IČ) právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedený postup a podmínky: Kontaktovat Prodávajícího a písemně podat oznámení o odstoupení od smlouvy. V oznámení je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení kupní ceny.

Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů (např. použitím balicího papíru nebo kartonu).

Zboží nelze posílat zpět na dobírku, takováto zásilka nebude Prodávajícím převzata. Je doporučeno zboží pojistit.

Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží bude kupní cena zaslána složenkou nebo převodem na účet Kupujícího nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si Kupující objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách.

VIII. MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech:

 • když má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,
 • když není schopen doručit zboží v daném termínu,
 • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
 • když se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

 

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

IX. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Kupující bere na vědomí, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje, a to ve smyslu aplikovatelné právní úpravy. Uvedené zpracování osobních údajů a další nakládání s nimi se počínaje dnem 25. května 2018 (včetně) přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“).

Zejména za účelem naplnění GDPR prodávající vypracoval dokument označený jako „Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů“, ve kterém jsou uvedeny informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů Prodávajícím. Tento dokument je zveřejněn jako Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

V Zásadách ochrany osobních údajů se (mimo jiné) dozvíte:

 1. Kdo je tzv. správcem Vašich osobních údajů.
 2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme.
 4. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům a jak dlouho.
 5. Zabezpečení Vašich osobních údajů.
 6. Které Vaše osobní údaje můžeme zpracovat i bez Vašeho souhlasu.
 7. Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů a kde je můžete uplatnit.
 8. Jak můžete kontaktovat správce svých osobních údajů.
 9. Platnost a účinnost Zásad ochrany osobních údajů.

 

Pravidla stanovená v Zásadách ochrany osobních údajů se mezi Prodávajícím a Kupujícím použijí počínaje dnem 25. května 2018 (včetně).

Aktuální znění zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů je k dispozici zejména na webu společnosti jako Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

Aktuální znění zásad používání souborů cookies je k dispozici zejména na webu společnosti jako Zásady používání souborů cookies.

Aktuální znění dokumentu Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů je pro účely vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

X. ZÁRUKA A REKLAMACE

Po dodání neručí Prodávající za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany Kupujícího. Prodávající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele.

V případě reklamace kontaktujte Prodávajícího, viz. kontakty.

Reklamační řád

Na veškeré produkty se vztahuje zákonná záruční lhůta 6 měsíců ode dne prodeje (odeslání).

Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud Kupující zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout.

V případě, že při převzetí produktu a jeho kontrole Kupující odhalí vadu (tzn. špatná těsnost korkové nebo umělé zátky, zakalení atd.) kontaktuje co nejdříve Prodávajícího e-mailem či telefonicky, viz kontakty. Do předmětu e-mailu Kupující vepíše „reklamace“.

Do 2 pracovních dnů bude Prodávající kontaktovat Kupujícího. Po odsouhlasení reklamace Prodávajícím, zašle Kupující reklamovaný produkt na adresu Prodávajícího, viz. kontakty.

Spolu s reklamovaným produktem je nutné zaslat kopii dokladu o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží.

Po dodání neručí Prodávající za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany Kupujícího.

XI. BONUSY, SLEVY

Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Rozhodující a závazné jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku objednávky uvedená na internetových stránkách Prodávajícího v sekci Věrnostní program.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních poplatků a poplatků za způsob platby za objednávku a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Ilustrační fotografie produktů - upozorňujeme Kupující, že se snažíme, všechny fotografie pravidelně aktualizovat - může se stát, že uvedená fotografie nebude zcela odpovídat vzhledu dodávaného produktu. Vinaři mění své etikety a obměna fotografií probíhá v měsíčním intervalu. Aktuální ročník je vždy uveden v popisu vína. Fotografie s měnícími se ročníky neaktualizujeme, pokud se nemění vzhled etikety.


Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz