Dobrá Vína - víno, eshop, prodej, obchod, moravská, francouzská vína - Dobrá Vína new

Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů uživatelů webových stránek www.dobravina.cz

Vámi uvedené kontaktní i jiné OSOBNÍ údaje chráníme v souladu S nařízeníM Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

Společnost Dobrá vína s. r. o. Ke Koh-i-nooru 472/21 155 00 Praha 5 IČ: 27124908 (dále jen „správce“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté uživateli webových stránek www.dobravina.cz před zneužitím a zpracovává je v souladu platnou legislativou. Správce nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů, protože k tomu nemá zákonnou povinnost. Správce využívá ke zpracování vašich osobních dat pouze zpracovatele se sídlem v Evropské unii, kteří splňují stejné zásady, jako jsou ty, které Vám předkládáme. Provádíme veškerá technická a organizační opatření pro zabezpečení vašich osobních údajů. V případě nenadálého porušení zabezpečení těchto osobních údajů, jsme povinni vás neprodleně informovat.

1 Jaké osobní údaje zpracováváme?

 1. V případě užívání stránek se založením uživatelského účtu:
  1. Jméno a příjmení, email, uživatelské jméno a heslo
  2. Kontaktní a profilové údaje, které nám dobrovolně poskytnete (kontaktní a/nebo fakturační adresa, nastavení profilu, nastavení zasílání novinek, telefon
  3. Historii objednávek a rezervací
 2. Identifikační údaje zařízení: zejména IP adresa, anonymní klíč pro udržení přihlášení, nastavení filtrů a údaje pro předvyplnění formulářů kontaktními údaji uvedenými výše. Některé z těchto údajů mohou být uloženy v cookies vašeho webového prohlížeče.
 1. V případě používání stránek bez uživatelského účtu
  1. Identifikační údaje zařízení: anonymní klíč pro udržení přihlášení, nastavení filtrů a personalizaci našich webových stránek. Některé z těchto údajů mohou být uloženy v cookies vašeho webového prohlížeče.
 2. V případě vyplnění kontaktního formuláře nebo zaslání dotazu na email
  1. Identifikační údaje zařízení: Jméno a příjmení, email, telefon (pokud ho vyplníte pomáhá nám se s vámi rychleji zkontaktovat a vyřídit Váš dotaz lépe), anonymní klíč pro udržení relace, nastavení filtrů a personalizaci našich webových stránek. Některé z těchto údajů mohou být uloženy v cookies vašeho webového prohlížeče.

2 Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nutný pro poskytnutí funkcionalit webových stránek pro přihlášené uživatele. Údaje, které v případě registrace vyplňujete „povinně“ jsou pouze údaje, které jsou nutné k poskytnutí služby uživatelského účtu. Přihlášení uživatelé mají možnost dobrovolně vyplnit svoje kontaktní údaje a to z důvodu zasílání akcí nabídek a informací o provozu webových stránek a aktivitách provozovatele.

Údaje, které poskytujete „dobrovolně“ pak slouží především ke komunikaci a k zasílání aktualit a akcí, pokud si tak přejete. Neposkytnutí těchto „nepovinných“ údajů je dobrovolné a není nutné pro registraci. V případě zasílání sdělení správcem, máte právo toto odmítnout.

Údaje poskytnuté při kontaktování správce uživatelem (pomocí webového formuláře nebo přímo), jsou využívány zejména k oprávněnému zájmu vyřízení požadavku uživatele.

Údaje, které využíváme pro provoz webových stránek pro nepřihlášené uživatele, jsou anonymizované a sdílené pouze způsobem, který nám dovoluje platná legislativa.

3 Komu Vaše osobní údaje předáváme

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce.

Vaše údaje sdílíme pouze se společnostmi majícími sídlo v Evropské unii a to v rozsahu nezbytně nutném k provozu a správě webových stránek www.dobravina.cz.

Některé vaše údaje o procházení webu jsou předávány osobám, jejichž produkty a služby využíváme pro poskytnutí lepších služeb na našich webových stránkách. Těmito příjemci, kteří mohou na Váš počítač instalovat soubory cookies jsou: Google, Seznam, Zendesk, SmartsUP, Facebook, Heureka, HotJar. Údaji, které předáváme jsou: anonymizované id uživatele, údaje o případném nákupu a pohybu na našich webových stránkách.

4 Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?

 • V rámci platných právních předpisů máte právo na přístup k veškerým vašim osobním údajům, které správce zpracovává. Máte právo na opravu nebo výmaz, těchto údajů stejně jako na omezení jejich zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů a právo na vznesení námitky vůči jejich zpracování.
 • Dozorovým orgánem je v České republice úřad Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, www. uoou.cz.
 • Nemáte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout. V případě založení uživatelského účtu, jsou poskytnuté údaje nutným minimem, bez kterého nejsme schopni službu poskytnout a nemusíte ji využívat. V případě zaslání poptávky po vozu na operativní leasing, je však předání údajů koncovému prodejci nutnou akcí, bez které nejsme schopni Vaši poptávku vyřídit, jelikož nejsme prodejcem ani pronájemcem uvedených nabídek financování.

5 Jak nás můžete kontaktovat?

S jakýmkoliv dotazem nebo požadavkem na shora uvedené, se na nás můžete obrátit na emailu gdpr@dobravina.cz

6 Jak dlouho vaše data uchováváme?

V případě registrace budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání účinků Vašeho členství, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy a/nebo so odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

V případě kontaktování správce budou Vaše osobní údaje zpracovávány po nutnou k vyřízení Vaší poptávky, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu 10 let, nebo po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy a/nebo do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů uživatelů webových stránek www.dobravina.cz poskytnutých pro marketingové účely

Vámi uvedené kontaktní i jiné OSOBNÍ údaje chráníme v souladu S nařízeníM Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

Dobrá vína s. r. o. Ke Koh-i-nooru 472/21 155 00 Praha 5 IČ: 27124908 (dále jen „správce“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté uživateli webových stránek www.dobravina.cz před zneužitím a zpracovává je v souladu platnou legislativou. Správce nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů, protože k tomu nemá zákonnou povinnost. Správce využívá ke zpracování vašich osobních dat pouze zpracovatele se sídlem v Evropské unii, kteří splňují stejné zásady, jako jsou ty, které Vám předkládáme. Provádíme veškerá technická a organizační opatření pro zabezpečení vašich osobních údajů. V případě nenadálého porušení zabezpečení těchto osobních údajů, jsme povinni vás neprodleně informovat. Ze strany správce nedochází k automatickému rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

1 Jaké osobní údaje zpracováváme?

 1. Pro účely marketingových aktivit a zasílání obchodních sdělení zpracováváme tyto údaje:
  1. Vaše IP adresa, user_id, e-mailová adresa, jméno a příjmení. V případě poskytnutí pak i tyto údaje: kontaktní a/nebo fakturační adresa, telefon

2 Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání obchodních sdělení, nabídek a akcí správce a marketingových aktivit správce.

3 Doba zpracování

Doba kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je nejvýše 10 let od udělení posledního souhlasu. Nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním.

4 Komu Vaše osobní údaje předáváme

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce.

Vaše údaje sdílíme pouze se společnostmi majícími sídlo v Evropské unii a to v rozsahu nezbytně nutném k provozu a správě webových stránek www.dobravina.cz a to včetně podpůrných aktivit, jako online reklama a provoz samotných webových stránek.

Některé vaše osobní údaje předáváme osobám, jejichž produkty a služby využíváme pro poskytnutí lepších služeb na našich webových stránkách. Těmito příjemci jsou společnosti: Google, Seznam, Zendesk, SmartsUP, Facebook, Heureka, HotJar. Údaji, které předáváme jsou: anonymizované id uživatele, IP adresa, údaje o případném nákupu, Váš email a údaje o pohybu na našich webových stránkách.

5 Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?

 • V rámci platných právních předpisů máte právo na přístup k veškerým vašim osobním údajům, které správce zpracovává. Máte právo na opravu nebo výmaz, těchto údajů stejně jako na omezení jejich zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů a právo na vznesení námitky vůči jejich zpracování.
 • Dozorovým orgánem je v České republice úřad Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, www. uoou.cz.
 • Nemáte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným předpokladem k poskytnutí služby zasílání novinek a akcí správce, bez jejich poskytnutí není možné tuto službu poskytovat. Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.

6 Jak nás můžete kontaktovat?

S jakýmkoliv dotazem nebo požadavkem na shora uvedené, se na nás můžete obrátit na emailu gdpr@dobravina.cz vč. Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním, zasláním emailu s předmětem „odvolání souhlasu se zpracováním pro marketingové účely“.

Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů uživatelů webových stránek dobravina.cz poskytnutých za účelem plnění smlouvy a zpracování objednávky

Vámi uvedené kontaktní i jiné OSOBNÍ údaje chráníme v souladu S nařízeníM Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

Společnost Dobrá vína s. r. o. Ke Koh-i-nooru 472/21 155 00 Praha 5 IČ: 27124908 (dále jen „správce“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté uživateli webových stránek www.dobravina.cz před zneužitím a zpracovává je v souladu platnou legislativou. Správce nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů, protože k tomu nemá zákonnou povinnost. Správce využívá ke zpracování vašich osobních dat pouze zpracovatele se sídlem v Evropské unii, kteří splňují stejné zásady, jako jsou ty, které Vám předkládáme. Provádíme veškerá technická a organizační opatření pro zabezpečení vašich osobních údajů. V případě nenadálého porušení zabezpečení těchto osobních údajů, jsme povinni vás neprodleně informovat. Ze strany správce nedochází k automatickému rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?
  1. Pro účely zpracování Vaší objednávky a plnění smlouvy, zpracováváme tyto údaje
   • Jméno a příjmení, kontaktní a/nebo fakturační adresa, telefon, email, profilové údaje o přihlášených
   • Volitelné údaje slouží především pro účely zlepšování našich služeb. Volitelné údaje nemáte povinnost poskytnout a jejich poskytnutí není požadavkem k uzavření smlouvy.
 1. Důvody zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli jako „povinné“, zpracováváme pro účely poskytnutí plnění smlouvy (dle Vaší objednávky), uzavřené na webových stránkách správce. Nepovinné údaje (zejména fakturační údaje a profilové údaje) pak zpracováváme na základě vašeho oprávněného zájmu a oprávněného zájmu správce k poskytnutí lepších služeb poskytnutých v rámci objednávky.

 1. Doba zpracování

Vaše údaje zpracováváme po dobu účinků práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (dle objednávky) a dále po dobu nezbytně nutnou pro archivování podle obecně závazných právních předpisů. U údajů, které jsou poskytnuty nepovinně, je doba uložení Vašich údajů totožná, nejdéle však do doby odvolání Vašeho souhlasu ke zpracování těchto osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 1. Komu Vaše osobní údaje předáváme

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce.

Vaše údaje sdílíme pouze se společnostmi majícími sídlo v Evropské unii a to v rozsahu nezbytně nutném k provozu a správě webových stránek dobravina.cz a k plnění předmětu smlouvy (dle objednávky).

 1. Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?
 • V rámci platných právních předpisů máte právo na přístup k veškerým vašim osobním údajům, které správce zpracovává. Máte právo na opravu nebo výmaz, těchto údajů stejně jako na omezení jejich zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů a právo na vznesení námitky vůči jejich zpracování.
 • Dozorovým orgánem je v České republice úřad Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, www. uoou.cz.
 • Nemáte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným předpokladem pro plnění předmětu smlouvy (dle objednávky) a bez poskytnutí těchto údajů, není možné předmět smlouvy splnit.
 1. Jak nás můžete kontaktovat?

S jakýmkoliv dotazem nebo požadavkem na shora uvedené, se na nás můžete obrátit na emailu gdpr@dobravina.cz.

 

Zpět na výpis
Interaktivní výběr
Pomoc s výběrem+

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Letní vína
13. 6. 2019

Letní vína

Letní počasí je v plném proudu, a my vás zveme na velkou ochutnávku vín. Tentokrát budete mít možnost ochutnat 33 vzorků vín z Francie, Itálie, Španělska, Argentiny, Portugalska, Rakouska a Moravy.

To pravé víno
20. 5. 2019

To pravé víno

Když se točí počasí a slunce střídají mraky, za dopadajícím paprskem už letí dešťová kapka a bezvětří střídá tajfun přetrhávající spinakr, a vy si nevíte rady, které víno si otevřít, které bude to pravé, jednoduše sáhněte na vína právě z „pravého břehu“.

Domaine Pascal Perceval - Marches
15. 4. 2019

Domaine Pascal Perceval - Marches

Když Francois Perceval zakládal na svazích „Combe de Savoie“ (nejjižnější část savojských vinic) v roce 1910 toto vinařství, netušil, že se za 4 generace jeho vinařství rozkvete na 54ha vinic. 

Víno z apelace FIXIN
8. 4. 2019

Víno z apelace FIXIN

Víno z apelace FIXIN (čti Fisan nebo Fiksan) vždy s notnou dávkou nosovky, není víno, které by si běžný Čech otvíral 2x týdně. Samozřejmě až na pár výjimek, což jsou Ti kdo již pochopili, že se jedná o víno z krásných strání s výsadbou jak Pinot Noiru, tak i dokonce Chardonnay. Tato apelace je deklarována s rozlohou od 96ha do 102 ha. Dle toho, jak máte staré informace a kdy bylo měření prováděno. Necelá pětina vinic je dokonce zatříděna do jakosti Premier Cru.

KAM DÁL?