Měna: | Euro
nepřihlášenpřihlásitzaložit účet ]

Dobrá Vína - víno, eshop, prodej, obchod, moravská, francouzská vína - Dobrá Vína

Firemní víno, tiché víno

Firemní víno - dárek pro vaše obchodní partnery

Firemní víno darované jako reklamní či propagační předmět je pro firmu daňově odečitatelná položka. 

Při splnění podmínek specifikovaných v Zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, konkrétně v §25 odst.1, písmeno t), lze částku zaplacenou za firemní vína uplatnit v plné výši. Z firemního vína se tak pro firmy stává nákladová položka.

Podmínky, které se musí při nákupu vína jako propagačního a reklamního předmětu splnit jsou následující:

1/ musí se jednat o tiché víno (z tichých vín jsou vyloučeny - champagne, šumivá vína..)

2/ pořizovací hodnota jedné lahve firemního vína musí být do 500 Kč - pro plátce DPH se jedná o cenu bez DPH.

3/ firemní víno musí být označeno obchodní firmou nebo ochrannou známkou firmy tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby - označení vín pro vás zajistíme dle domluvy a vašich požadavků

Naše společnost vám nabízí širokou škálu bílých, růžových a červených vín, které lze do této kategorie zařadit.

 

 

Bílá vína do 150 Kč bez DPH  Bílá vína do 500 Kč bez DPH

Červená vína do 150 Kč bez DPH   Červená vína do 500 Kč bez DPH

 

Malá ukáza firemních tichých vín